Hoveddel Side topp

Multitouch flerbruker-bord - KPMG

Multitouch-installasjoner

I KPMG-bygget på Majorstua har de to bordinstallasjoner vi har produsert. Begge består av 3 x 46" multitouch-skjermer på rekke der hele installasjonene fungerer som én stor flate (hver for seg). Software-basen i installsjonen er OC Expo Software (Linux-basert) fra One Communication. KPMG publiserer daglig, ukentlig og månedlig inn tidsskrifter i PDF, rapporter, bilder og videoer i installasjonene som besøkende, kunder og ansatte kan browse seg gjennom. I tillegg produserte One Communication en egen web-browser som fungerer alle veier uavnhengig fra hvilken side av bordet du står på.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn