Hoveddel Side topp

 

Vilkår og retningslinjer

Dette er vilkårene i "Avtalen" som styrer din deltakelse i våre arrangementer eller programmer.

 

Ved å registrere deg godtar du disse vilkårene, som danner en lovlig kontrakt mellom oss og den/de registrerte deltakerne. Hvis du registrerer på vegne av en annen, er det ditt ansvar å sørge for at personen som deltar er oppmerksom på disse vilkårene og aksepterer dem og ved å fullføre registreringen garanterer du at du har gjort deltakeren oppmerksom på disse vilkårene og at de har akseptert disse.

 

1. Eventer eller programmer

1.1 Adgang

Din registrering og eventuelle betaling, gir deg adgang til arrangementet / programmet. Eventuelle andre kostnader knyttet til din tilstedeværelse, inkludert reise- og / eller boligutgifter, skal betales av deg, med mindre det er inkludert i billettprisen.

 

1.2 Avslutning / terminering

Du anerkjenner at vi forbeholder oss retten til å kunne fjerne deg fra arrangementet eller programmet dersom vi, etter eget skjønn, anser din tilstedeværelse og / eller atferd for å skape forstyrrelse eller hindre eventet / programmet og / eller ødelegger nytelsen for andre deltakere, speakere, trenere eller ansatte.

 

1.3 Media

Ved å delta på arrangementet eller programmet anerkjenner og godtar du at du gir oss rett til å ta opp, filme, fotografere eller fange innhold i alle medier som er tilgjengelige, samt videreutvikle og distribuere, kringkaste, bruke eller på annen måte formidle slikt innhold videre uten ytterligere godkjenning eller betaling til deg.

 

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, retten til å redigere innholdet, retten til å bruke innholdet alene eller sammen med annen informasjon, og retten til å tillate andre å bruke og / eller formidle innholdet.

 

1.4 Event/kurs innhold

Du erkjenner og godtar at vi, etter eget skjønn, forbeholder oss retten til å endre alle aspekter av arrangementet eller programmet, inkludert men ikke begrenset til navn, temaer, innhold, program, speakere, artister, verter, moderatorer, gjennomførings sted og tid.2. Avgifter

2.1 Innbetaling

Betaling av gjeldende gebyr for arrangementet eller programmet må betales ved registrering. Hvis betaling ikke er tilstrekkelig eller avvist av en eller annen grunn, kan vi nekte deg adgang til arrangementet eller programmet, og har ikke noe ansvar i den forbindelse ovenfor deg.

 

2.2. Skatter

Arrangementet eller programmet kan være gjenstand for merverdiavgift, eller andre avgifter og gebyrer som kan belastes deg i tillegg til gebyret. Dette vil komme tydelig fram på din ordre før betaling.

 

3. Bytte- og avbestillingsregler

3.1 Avbestilling
Refusjonsbetingelsene for hvert enkelt arrangement finner du i registreringsskjemaet.4. Personvernregler

4.1. Personvern policy

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder. Se vår personvern policy.5. Intellektuell eiendomsrett

5.1 Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter i og til arrangementet eller programmet, innhold og alt materiale som distribueres ved eller i forbindelse med arrangementet eller programmet, eies av oss eller sponsorene, speakerne, coacher eller trenere. Du må ikke bruke eller reprodusere eller tillate noen å bruke eller reprodusere varemerker eller andre handelsnavn som vises på arrangementet eller programmet, uansett programinnhold og / eller materiale som er distribuert på eller i forbindelse med arrangementet eller programmet, uten på forhånd å ha innhentet en skriftlig tillatelse fra oss.
6. Garantier og begrensning av ansvar

6.1 Garantier

Vi gir ingen garantier for noe aspekt av arrangementet eller programmet eller materiale som er relatert til det eller tilbys på arrangementet eller programmet. 
I den utstrekning det er mulig i henhold til lovene som regulerer denne avtalen, fraskriver vi oss  alle underforståtte garantier, inkludert men ikke begrenset til - garantier for egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet, aktualitet og salgbarhet.

 

6.2. Med mindre annet er regulert i lov: (i) er verken vi eller våre tilknyttede selskaper ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader, skader eller tap som oppstår direkte eller indirekte fra arrangementet eller annet aspekt relatert til dette eller i forbindelse med denne avtalen.6.3. Det maksimale aggregerte erstatningsansvaret for ethvert krav som på noen måte er knyttet til denne Avtalen, enten i kontrakt, erstatning eller annet (inkludert uaktsom handling eller unnlatelse), skal være begrenset til det beløpet du har betalt for å delta i arrangementet.7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

7.1. Denne avtalen skal reguleres av norsk lov og og partene skal underkaste seg de norske domstolers eksklusiv jurisdiksjon.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn