Hoveddel Side topp

EVENT HÅNDTERING

Med OC EventManager er det enkelt å invitere, gjennomføre og evaluere arrangement, kurs og opplæring. Et event er kun en hendelse i tid

Booking, event & e-læring

Med OC EventManager får du tilgang til en online programvare som kan håndtere alle eventene dine fra en plattform. Via et enkelt grensesnitt kan du invitere, registrere og evaluere et arrangement. OC EventManager kan enkelt utvides med programvare for gjennomføring av arrangement, nettside, e-læring og gamification.

Gå til oceventmanager.com

Basis funksjonalitet

 • Nettside (med 14 responsive maler)
 • Automatisk generering av online påmeldingsskjema
 • Deltagerprofiler (private spørsmål)
 • Epost / sms kommunikasjon (felles eller enkeltvis)
 • Tilbakemeldingskjema online
 • Eksport/import av alle data (excel)
 • Betalingsløsning
 • Mobil agenda og gamification plattform

Bruker interaksjon

Mobiltilpasset event nettside med:

 • Agenda / kursoversikt
 • Kommentarer til agendapunkt
 • Likes/ dislike
 • Spørsmål til foredragsholdere
 • Quiz (tidsstyrt)
 • Digitalt rebusløp
 • Avstemming
 • Rating
 • Poeng innstillinger ved brukerinvolvering
 • Scoreboard (Online webside)

Live scoreboard

Gamification innehar også løsninger for videreprojisering av spørsmål og kommentarer til foredragsholderne og quiz-resultater LIVE på skjerm eller lerret på scenen. Avhengig av type arrangement kan denne informasjonen enten fremvises som vanlige nettsider eller via et TV-overlay (fremvises over presentasjoner). TV-overlayet vil kreve et tilleggsoppsett på arrangementet i form av en PC med tilleggsprogramvare.

Interaktiv kommunikasjon med OC EventManager

OC Gamification er en løsning som bidrar til å skape engasjement og interaktivitet til ditt arrangement, event, kurs eller opplæringsprogram. Gjennom en mobiltilpasset nettside får deltakerne tilgang til en oversiktlig agenda med interaksjonsmuligheter som avstemming, rebusløp, rating, kommentarer, spørsmål, scoreboard, sms, e-post mm. Til alle interaksjoner kan det knyttes poeng for å skape virtuell belønning og konkurranse mellom deltakerne og deltakergrupper.  Løsningen er svært fleksibel og det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre.

Mobiltilpasset nettside

Etter innlogging får deltakerne tilgang til en oversiktlig mobiltilpasset nettside med agendapunkter, navn på presentatør / oppgave og tidsperiode. Ytterligere detaljer om agendapunktet kan legges til med bilde, tekst og video.

Arrangøren styrer selv hvilken informasjon som skal være tilgjengelig, og hvilke interaktive elementer hvert agendapunkt skal inneholde.

Presentasjonsverktøy: Kommentarer, spørsmål og evaluering

Til hvert agendapunkt kan deltakerne kommentere, stille spørsmål og/eller evaluere foredragsholdere. Deltakerne kan også "like/dislike" kommentarer og spørsmål.

Alle de ulike funksjonalitetene kan enkelt aktiveres/deaktiveres av arrangørene. I tillegg finnes også det moderatorfunksjonalitet for å fjerne uønsket aktivitet.

Digitale rebusløp og konkurranser

"Seeker" game modulen gir tilgang til å skape konkurranse-elementer for enkeltdeltakere eller grupper av deltakere. Konkurransene kan bestå av spørsmål og svar, eller digitale rebusløp med bilder (kart) og tallrekker. Løsningen benyttes ofte for å skape entusiasme eller konkurranser under et event. 

Som arrangør bestemmer du selv hvor mange poeng riktig eller feil svar skal gi.

Evaluering av ferdigheter

Gjennom "Quiz" modulen kan du evaluere deltakere og ansattes ferdigheter innen gjennom å stille spørsmål med svaralternativer. Med mulighet for å begrense tiden deltakerne har til å svare på spørsmålene benyttes denne modulen ofte til å evaluere deltakernes ferdigheter. 

Avstemming og resultatfremvisning

"Voting" modulen er verktøyet for å gjennomføre avstemminger. Nedtelling til når stemmegivingen er ferdig og valgmuligheter med tekst og bilde i stemmevalg gir høy fleksibilitet mht. når avstemming kan benyttes.

Alle stemmeresultater kan enkelt fremvises online på storskjerm gjennom en nettleser.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn