Hoveddel Side topp

Kampanjer

Selskapets nettsider er bare en adresse og en lokasjon på web, på lik linje med selskapets fysiske forretningsadresse. Spørsmålet man må stille seg er hvordan skal kunden finne frem til deg?

For best mulig eksponering, og for at potensielle kjøpere skal finne frem til nettopp dine tjenester/produkter, er du nødt til å være mer synlig og mer tilgjengelig enn dine konkurrenter. 

Trenger du hjelp til en kampanje?

Stort sett gjør vi det samme ved kampanjer som ved annen planlegging av markedsføringsstiltak, men det er enkelte ting som kjennetegner en kampanje. 

Særtegn ved en kampanje:

 

 • Én startdato og én sluttdato.
 • Konkrete resultater skal oppnås. 
 • Målbare eller observerbare mål. 
 • Klart avgrenset målgruppe (eller avgrensede målgrupper).
 • Det bør benyttes ulike markedsføringsmidler parallelt som styrker hverandre.
 • Stort volum, lett gjenkjennbart visuelt uttrykk -  over en avgrenset periode for maksimal effekt.

 

Når vi gjennomfører en kampanje på nett innebærer dette som oftest bruk av ett eller flere av disse elementene;bannerannonser i ulike typer media (tradisjonelle og sosiale – som f.eks FaceBook), adwordsannonsering, søkemotoroptimalisering og landingssider

Bannerannonsering

Vi tilbyr ulike typer bannere; alt fra de helt enkle annonsene med ett enkelt budskap – (branding eller som skal utløse en handling), til de mer funksjonelle bannerannonsene som er direkte handlingsutløsende – med kjøp, registrering, direkte kontakt i inne i banneren (chat osv.). 

Når vi bygger bannere forsøker vi i så stor grad som mulig å optimalisere bannerne ved å:

 

 • bygge relevans og interaksjon inn i bannere som gir høyere klikkprosent.
 • bygge A/B testing inn i kampanjene som gir muligheten til å optimalisere kampanjen underveis.
 • produserer bannere i Flash for web med fallback i HTML 5 eller jpg (Stillbilder) formater for andre enheter.
 • bygge dynamiske bannere hvor budskap, tekst og annet innhold kan oppdateres sentralt.

 

Dette får vi til ved å publisere og analysere banner resultater gjennom Adform og benytte vår bannerplattform for dynamisk publisering av innhold i bannerene. Med lang erfaring fra bygging av teknisk avanserte bannere kan vi enkelt inkludere funksjonalitet som helt inn i bannerne som chat, kalkulatorer mm.

Landingssider

De fleste selskaper legger mye ressurser i å lage en tiltalende, informativ og relevant førsteside. Målinger viser imidlertid at over halvparten av alle førstegangsbesøk til et nettsted ikke kommer gjennom førstesiden. De fleste kommer dit via en søkemotor, gjennom en bannerannonse eller via en link fra en annen side – og lander derfor ikke på førstesiden. Ettersom bruken av nettannonsering og søkemotoroptimalisering (SEO) stadig er økende – er det desto viktigere at man tilrettelegger for ulike landingssider tilpasset det innholdet brukeren søkte etter.  

Hva er en landingsside?

En landingsside er en side som er optimalisert for et konkret emne og mot et spesifikt mål; som regel for å sikre en høy konvertering av ønsket handling. På den måten vil dine besøkende raskt finne relevant og ønsket informasjon, eller få gjennomført den transaksjonen de eller snarere du ønsker (også kalt ”call to action”) på en effektiv måte.

Landingssiden kan enten være en ren kampanjesite kun rettet mot det konkrete budskap/den ønskede handlingen som er målet for kampanjen, eller det kan være én bestemt side man ønsker at kunden skal lande på innenfor din ordinære nettside.

Landingssider med best konverteringsrate: 

 • Har ett konkret mål/budskap.
 • Går rett på målet/budskapet.
 • Tydelig hva som er ”call to action”.
 • Gir relevant informasjon/det du søkte etter.
 • Analyser trafikk og brukermønster regelmessig. 
 • Mål effekt av kontinuerlige små endringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn