Hoveddel Side topp

KPMG med 360 Grader på Gardermoen

870 deltakere, spørsmål, kommentarer og mentometermålinger live via mobil agenda app. Fin kommunikasjonsflyt da One Communication som underleverandør for 360 Grader Event leverte softwaren Live til KPMG på Gardermoen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn